Činnost školní družiny

Kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě je plán zaměřen na rozvíjení pohybových a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her. Každý týden obsahuje různé činnosti literární, výtvarné,hudební, pracovní,společensko-vědné,dopravní a pohybové. Velký důraz je kladen na pobyt venku, a to na školním hřišti,zahradě, nebo v blízkém lese v okolí školy. Dle časových možností taky navštěvujeme místní knihovnu.

Aktuality

Informace žákům a rodičům
Z důvodu ředitelského volna
dne 12.3.2019
bude přerušen provoz školní družiny.

Vloženo: 10.3.2019

PLATBA ŠKOLNÉHO
Úplata za zájmové vzdělávání za žáka ve ŠD činí 150,- Kč za jeden měsíc a proběhne pouze bezhotovostním platebním stykem a to:
a) jednorázovým platebním příkazem:

  • na měsíc 150,- Kč do 20. daného měsíce
  • platba za září – prosinec 600,- Kč – do 20. 9
  • platba za leden - červen 900,- Kč - do 20.1
b) trvalým příkazem k 20.dni daného měsíce
Platby jsou zasílány na účet č. 2901044675 / 2010 . Variabilní symbol bude osobní číslo žáka (sdělí ved.vychovatelka). Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno: ŠD jméno a příjmení žáka.

Vloženo: 30.8.2016

Základní informace

V letošním školním roce 2018/19 navštěvuje školní družinu 50 dětí 1.-4.třídy. Činnost šk.družiny probíhá v čase od 6:45 do 7:45 a od 11:45 do 16:30 hod., a to pod vedením p.vych. Zuzany Holešové a Jany Chudé.

Ke stažení řád školní družiny(dokument acrobat reader)

Tematický plán školní družiny 2018/19

Plán akcí školní družiny prvního i druhého oddělení si můžete prohlédnout zde.

Aktualizováno: 3.9.2018