• Základní informace

    Kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě je plán zaměřen na rozvíjení pohybových a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her.
    Každý týden obsahuje různé činnosti literární, výtvarné,hudební, pracovní,společensko-vědné,dopravní a pohybové. Velký důraz je kladen na pobyt venku, a to na školním hřišti, zahradě, nebo v blízkém lese v okolí školy.
    Dle časových možností taky navštěvujeme místní knihovnu.


    Aktuality a novinky ze školní družiny naleznete v rubrice aktuality naší školy.

Tématické plány

Tématický plán 2. oddělení

„Dům - plný radosti a zábavy“

Každý dům má svoje tajemství a my jej budeme prozkoumávat. Společně budeme poznávat neznámý dům se zamčenými pokoji. Opět sbíráme body /razítka/za splněné úkoly – za obrázky, soutěže, doplňovačky, otázky, zajímavosti k tématu a podobně. Za splněný bodový limit dostaneme klíček příslušné barvy, protože kdo jich nasbírá potřebné množství, může v červnu hledat poklad!

Přečtěte si více zde .

Tématický plán 2. oddělení

„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

Děti bude každý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vždy vytvoří obrázek. V červnu bude mít každé dítě svou malou „vlastnoručně vyrobenou“ Knihu pohádek.

Přečtěte si více zde .

Školní družina

V letošním školním roce 2019/2020 má školní družinu kapacitu 50 dětí z 1.-5.třídy.
Provoz školní družiny je dán vnitřní řádem zájmového vzdělávání - školní družiny (ŠD).
Jeho plné znění naleznete zde .

Činnost školní družiny

Pondělí - Pátek
6:45 - 7:45 a 11:45 - 16:30