• Základní informace

    Kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě je plán zaměřen na rozvíjení pohybových a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her.
    Každý týden obsahuje různé činnosti literární, výtvarné,hudební, pracovní,společensko-vědné,dopravní a pohybové. Velký důraz je kladen na pobyt venku, a to na školním hřišti, zahradě, nebo v blízkém lese v okolí školy.
    Dle časových možností taky navštěvujeme místní knihovnu.


    Aktuality a novinky ze školní družiny naleznete v rubrice aktuality naší školy.

Tématické plány

Tematický plán školní družiny 2023/2024 – I. oddělení

„KOUZELNÁ ZEMĚ SKŘÍTKŮ“

Seznámíme se s novým kamarádem skřítkem Rozmarýnkem a společně se vydáme do „Kouzelné země skřítků“.

Přečtěte si více zde .

Tematický plán školní družiny 2023/2024 – II. oddělení

„POZNÁVÁME ZVÍŘATA“

Děti budou společně během celého školního roku poznávat zvířata z různých koutů světa. Výsledkem bude společně vyrobená malá encyklopedie zvířat.

Přečtěte si více zde .

Školní družina

V letošním školním roce 2023/2024 má školní družinu kapacitu 50 dětí z 1.-5.třídy.
Provoz školní družiny je dán vnitřní řádem zájmového vzdělávání - školní družiny (ŠD).
Jeho plné znění naleznete zde .

Činnost školní družiny

Pondělí - Pátek
6:20 - 7:45 a 11:45 - 16:30