Dokumenty školy

  • Školní řád - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců zde (dokument acrobat reader)

  • Minimální preventívní program základní školy pro školní rok 2017 - 2018 zde (dokument acrobat reader)