ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání
OTEVŘENÝ SVĚT

Chceme být školou přístupnou všem dětem
Dokument k nahlédnutí (dokument acrobat reader)

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu „Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků.“
Úprava ŠVP k 31.3.2015 (dokument acrobat reader)

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – dodatek dle zákona 472/2011sb
Dodatek z 30.6.2016 (dokument acrobat reader)