Vybavení školy

Odborné učebny

Vzhledem k tomu, že jsme malá škola a vyučuje se u nás jen prvních pět ročníků povinné školní docházky, máme málo odborných učeben.

 • V roce 2011
  • Zakoupeny a instalovány do dalších dvou tříd multimediální tabule. Tak aby děti ostatních ročníků využívat ke svému vzdělávání nejmodernější multimediální prvky výuky.
  • Rekonstrukce počítačové učebny - od 1.9.2011 mohou děti využívat novou počítačovou učebnu s 12 stanicemi.
 • V roce 2009
  • Zakoupena a instalována v jedné ze tříd interaktívní tabule. Tak aby děti mohly využívat ke svému vzdělávání nejmodernější multimediální prvky výuky.
  • Vybudován zahradní altan určen nejen k výuce předmětů přírodovědy a vlastivědy, ale i k odpočinku o přestávkách
 • V roce 2002 byla vybudována ve škole počítačová učebna v rámci projektu "internet do škol". V učebně jsou 3 žákovské počítače a 1 počítač pro učitele. Byly zakoupeny výukové programy pro žáky. Učebna je využívána jak pro výuku , tak v odpoledních hodinách. Žáci se seznamují také s využitím internetu.
 • V roce 1995 byla v suterénu školy vybudována tělocvična, kterou žáci využívají především v zimním období. Na jaře a na podzim cvičí žáci na hřišti před školou.

Školní družina

 • Odpoledne tráví svůj volný čas děti ve školní družině.
 • Školní družinu navštěvuje v roce 2011/12 ?? žáků.
 • O jejich pestrý program se stará paní vychovatelka Zuzana Holešová a Hana Millerová
 • Žáci mají možnost využit počítačovou učebnu, keramickou dílnu, veřejné sportoviště před školou.
 • Každý rok se děti školní družiny účastní soutěže Zelená stezka. V r. 2003 získali naši žáci v této soutěži pěkné 2. místo.
 • V r. 2004 3. místo ve výtvarné soutěži "Městská policie očima dětí"
 • V r. 2005 v přírodovědné soutěži ke Dni země se žáci naší školy umístili na 3. a 7. místě.

Rozmístění místností ZŠ

Suterén Tělocvična, Výdejna stravy
I. patro Ředitelna, Kancelář školy,Školní družina, III. třída( 3.ročník), I.třída (1. ročník)
II. patro II. třída ( 2. + 3. roč.), III. třída - ( 4. + 5. roč.)