Organizační zabezpečení školního roku 2018/2019

Aktualizováno: 1.9.2018

I. Charakteristika školy

1. Žáci

Počet žáků:70
Počet tříd:3
Počet oddělení ŠD:2
Průměr žáků na třídu:23.3

2. Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci: 8
Asistent pedagoga: 0
Provozní zaměstnanci: 3

II. Funkce ve škole

Ředitel školy: Mgr. Blanka Helštýnová reditel@zszelena.cz
Koordinátor ŠVP: Mgr. Pavla Stachurová pavla.stachurova@zszelena.cz
Koordinátor EVVO: Mgr. Lenka Přikrylová lenka.prikrylova@zszelena.cz
Preventista PO: Bronislava Kroliczková
Školní družina: Zuzana Holešová zuzana.holesova@zszelena.cz
Jana Chudá jana.chuda@zszelena.cz

III. Třídnictví a úvazky učitelů

1)Pedagogičtí pracovníci

a) Třídnictví I.st.:
I. ( 1.+3. ročník)PhDr. Lucie Šumpichová lucie.sumpichova@zszelena.cz
II. ( 2. ročník)Mgr. Lenka Přikrylová lenka.prikrylova@zszelena.cz
III. ( 4.+5. ročník)Mgr. Pavla Stachurová pavla.stachurova@zszelena.cz
b) Vychovatelky ŠD:
Zuzana Holešová
zuzana.holesova@zszelena.cz
Jana Chudá jana.chuda@zszelena.cz
c) Vyučující bez třídnictví:
Bc.,Lic. Dagmar Pleva dagmar.pleva@zszelena.cz
Mgr. Blanka Helštýnová blanka.helstynova@zszelena.cz
d) Metodik preventista:
Bc.,Lic. Dagmar Pleva dagmar.pleva@zszelena.cz

2) Provozní pracovníci

Školnice:Bronislava Kroliczková
Úklid:Marcela Šipulová
Údržbář:Josef Pawlas
Účetní:Bc. Hana Kaperová hana.kaperova@zszelena.cz

IV. Mimotřídní práce

Distribuce školních potřeb a učebnic: Mgr. Blanka Helštýnová
Distribuce metodických materiálů: Mgr. Pavla Stachurová
Kabinet I .: Bc. Lic. Dagmar Pleva
Kabinet II .: Mgr. Pavla Stachurová
Správce žákovské knihovny: Mgr. Pavla Stachurová
Správce učitelské knihovny: Mgr. Pavla Stachurová
Zabezpečení olympiád a soutěží: Zuzana Holešová
Odběr novin a časopisů: Mgr. Blanka Helštýnová
Kronika školy: PhDr. Lucie Šumpichová

V .Odpovědnost za prostory

Třídy:třídní učitelka a vyučující v dané třídě
Kabinety:třídní učitelka
ŠD:vychovatelka ŠD
Jídelna:dozírající učitelka
Výdejna:provozní zaměstnanec výdejny

VI. Plán pedagogických rad

  1. 1. pedagogická rada: 31. srpna 2018
  2. 2. pedagogická rada: 22. listopadu 2018
  3. 3. pedagogická rada: 22. ledna 2019
  4. 4. pedagogická rada: 23. dubna 2019
  5. 5. pedagogická rada: 18. června 2019

VII. Telefonní čísla

škola:597 582 673
Ředitel školy:597 592 673, 737 442 132
Účetní školy:597 582 673,733 511 894
PPP:597 582 372, 777 169 787
Zdrav. zařízení:596 430 947 MUDr. Michnová
Školní jídelna:596 802 537
e-mail:zs.zelena@seznam.cz
www stránky:www.zszelena.cz

Historie dokumentů

Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018

Organizační zabezpečení školního roku 2016/2017

Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2013/2014

Organizační zabezpečení školního roku 2012/2013

Organizační zabezpečení školního roku 2011/2012

Organizační zabezpečení školního roku 2010/2011

Organizační zabezpečení školního roku 2009/2010

Organizační zabezpečení školního roku 2008/2009