Dokumenty MŠ


  • Školní řád - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců zde (dokument acrobat reader)

  • Minimální preventívní program mateřské školy pro školní rok 2016 - 2017 zde (dokument acrobat reader)

  • Školní vzdělávací program pro MŠ platnost 1.9.2016 – 31.8.2019 zde (dokument acrobat reader)