Historie školky

1935 - 1938
vznik MŠ v Životicích v budově školy
1938 - 1945
za okupace a války MŠ uzavřena - budova neponičena
září 1945
obnovení provozu - p.uč.Vévodová - celkem 23 dětí
1945 - 1977
provoz MŠ v budově školy - zvyšující se počet dětí vyžádal výstavbu nové MŠ
1977 - 1978
otevření prozatimní MŠ v budově PZDŠ
1.10.1977
otevření nové MŠ,která vznikla adaptací rodinného domu - celodenní provoz děti rozděleny do 2 objektů (MŠ a místnost v PZDŠ) - celkem 57 dětí. Ředitelkou zůstává p.Marie Malyszová
1983 - 1984
vzhledem k poškození stropu v budově PZDŠ jsou všechny děti umístěny do objektu MŠ
duben 1990
p.Malyszová odchází do důchodu, funkci ředitelky MŠ začíná vykonávat p.Zdeňka Bojdová
1.1.2003
přechází MŠ do právního subjektu se ZŠ - Životice, Zelená 2 - zastoupenou p.řed.Mgr.Blankou Helštýnovou. P.řed.Bojdová se stává vedoucí učitelkou MŠ.
1.9.2004
na místo vedoucí učitelky MŠ nastupuje p.Alena Koniuchová
1.7. - 31.8.2006
rozsáhlá rekonstrukce budovy - zvětšení prostoru zastřešením terasy
1.7. – 31.8.2007
druhá část rekonstrukce budovy – přestavba kuchyně na výdejnu a šatnu pro 1.oddělení
1.7.-31.8. 2009
přestavba umývárny a WC v 1.třídě
20.9.2010
havárie vodovodní přípojky v 1.patře MŠ – provoz z technických důvodů přerušen do poloviny listopadu 2010 – náhradní prostory v tělocvičně ZŠ
od dubna 2016
mění se tvář školní zahrady díky projektu EKO – vysázení živého plotu, vytvoření bylinkových záhonů, umístění hmyzího domečku, zavěšení ptačích budek, instalace informační tabule o vlivu odpadu na přírodu březen 2017
audit o titul Ekoškola
červen 2017
delegace ze strany dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ si v Praze převzala ocenění a titul Ekoškola
červen 2019
úspěšné obhájení titulu Ekoškola

Aktualizováno: 7.5.2020