Informace

Základní informace o provozu mateřské školy. V této části stánek budou zobrazovány i různá sdělení rodičům, jejichž děti docházejí do naší mateřské školy.

Seznam přijatých dětí do MŠ k 1.9.2022,
Schůzka pro rodiče nových – přijatých dětí proběhne v úterý 28.6.2022 v 15 hod.
Seznam přijatých dětí zde.
Zveřejněno: 17.5.2022 11:00

Obsah:

Školní vzdělávací program pro MŠ

Informace k školnímu vzdělávacímu programu pro MŠ splatností 1.9.2019 – 31.8.2022. Více zjistíte zde.

Cenník služeb

Ceny platné od 1.9.2021
Stravné
39 Kč/den děti 3-6 leté, 43 Kč/den děti 7 leté
Školné
500 Kč/měsíc

Variabilní symboly pro platbu školného (500 Kč měsíčně)
na účet číslo : 2901044675/2010
Ve zprávě příjemce bude uvedeno: MŠ, jméno a příjmení dítěte
Úhradu školného proveďte:
a) jednorázovou platbou do 15.9.2021 na celý rok (10 měsíců) – 5000,- Kč
b) 2 platby : září – prosinec 2000,- Kč do 15.9.2021 leden – červen 3000,-Kč do 15.1.2022

Provozní doba

Otevřeno
6:00 - 16:00 hod.
Příchod dětí
6:00 - 8:00 hod.
Odchody dětí po obědě
12:45 - 13:00 hod.
Odchody dětí po odpočinku
14:45 - 16:00 hod.

Plánované akce ve školním roce 2019/2020

Roční plán akcí

Pedagogičtí a provozní pracovníci

Vedoucí učitelka
Bc. Alena Koniuchová
Učitelky 1.třída „Berušky“ – 16 dětí (homogenní třída 3 – 4 let)
p.Němčíková Iveta , školní asistentka p.Přibylová Zuzana
Učitelky 2.třída „Včelky“ – 24 dětí (heterogenní třída 4 - 6 let)
p. Bc. Koniuchová Alena a p. Skalická Marcela
Výdej stravy a úklid MŠ
p.Kudelková Anna
Úklid MŠ
p. Trajchelová Martina
Údržba MŠ
p. Zuskin Luomír

Žáci

Počet žáků
ve školním roce 2019/2020 navštěvuje MŠ 40 žáků
Počet tříd
1. třída "berušky" 16 dětí (3-4let)
2. třída "včelky" 24 dětí (4-6let)

Aktualizováno: 07.05.2020