Kritéria pro přijímací řízení

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Havířově – Životicích Zelená, příspěvková organizace vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro MŠ U Křížů, podle kterých budou posuzovány žádosti rodičů o přijetí dítěte do předškolního zařízení pro školní rok 2018/2019.

  • 1. děti s trvalým bydlištěm Havířov (5b.)
  • 2. děti v posledním roce před zahájením primárního vzdělávání a děti s odkladem nástupu do primárního vzdělávání (4b.)
  • 3. tříleté a starší děti, jejichž sourozenci navštěvují MŠ nebo ZŠ, případně jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání pro daný školní rok (sourozenecké páry) s trvalým bydlištěm Havířov (4b.)
  • 4. děti 4-5 leté (3b.)
  • 5. děti 3-4 leté (2b.)
  • 6. děti mladší tří let, jejichž sourozenci navštěvují MŠ nebo ZŠ, případně jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání pro daný školní rok a v průběhu školního roku dovrší 3 let s trvalým bydlištěm Havířov (1b.)
Veškeré žádosti rodičů budou posouzeny podle jednotlivých kritérií pro přijetí do předškolního zařízení.

Dokument ke stažení(dokument acrobat reader)