Vybavení školky

MŠ u Křížů 2 je dvoutřídní, vybudovaná v atypických prostorách bývalého rodinného domu:

Přízemí
třída 1.oddělení, šatny pro 1. a 2. oddělení,sociální zařízení, výdejna stravy,šatna zaměstnanců
1.patro
třída 2.oddělení, pokojíček s kuchyňkou, sociální zařízení, kancelář vedoucí učitelky

Během letních prázdnin 2006 byla provedena velká rekonstrukce budovy, při které byla vybudována nová část třídy díky zastřešení nevyužité terasy v 1.patře. Zároveň bylo nově vytvořeno sociální zařízení odpovídající zvýšenému počtu dětí v MŠ. Velkou výhodou je školní zahrada s dřevěným mobiliářem, kde děti tráví většinu pobytu venku.Díky projektu Ekoškola se mění její vzhled – ve spolupráci s rodiči se vysadil živý plot, vytvořili jsme si s dětmi bylinkové záhony a také vlastního políčko s bramborami, u stromů jsme umístili hmyzí domeček, zavěsili jsme 3 nové ptačích budky, instalovali informační tabuli o vlivu odpadu na přírodu, sbíráme „dešťovku“ na zalévání rostlin…

Druhá část rekonstrukce MŠ proběhla během léta 2007 – původní kuchyně, kde se připravovalo jídlo pro MŠ i ZŠ, se vybudovala moderní výdejna stravy a také vznikla nová místnost, kde byla zařízena šatna pro děti z 1.třídy.

Vybavení tříd se v posledních letech velmi zlepšilo - výměna nábytku, zrušení stabilní ložnice a nahrazení molitanovými lehátky, obnova koberců, nové šatnové bloky. Výzdoba školky je prováděna výhradně výrobky dětí, zaměřujeme se na přírodní materiály.

Vzhledem ke značným škodám na vybavení MŠ po havárii vody v září 2010 bylo nutno znovu obnovit nábytek – nové šatnové bloky v obou šatnách, obložení schodiště, stupňovitý botník, koberce v 2.třídě, v pokojíčku a na chodbě, nové lino v 1.třídě.

V roce 2016 došlo k obnově židlí a stolů v 1.třídě. Od února 2018 v MŠ instalován bezpečnostní kamerový zámek pro vstup do budovy.

MŠ je průběžně vybavována didaktickým materiálem se zaměřením na ekologii a přírodu.

Aktualizováno: 21.2.2018